top of page

Studio voor Klankontspanning

Leo Plugge .. Klankwerker​​

​Het regelmatig volgen van klankmassages zou voor jou kunnen betekenen:​​

  • ​Stress voorkomen

  • Aanwezige stress reduceren

  • Ontspannen voelen

  • Zelfwaarneming bevorderen

  • Genezingsprocessen ondersteunen

  • Levensvreugde (her)winnen

​ Tijdens een Klankmassage ontstaat een atmosfeer van zekerheid en geborgenheid.

 Stress, angsten, zorgen, twijfel en  andere gevoelens die negatief op de gezondheid inwerken,

 kunnen worden losgelaten. 

 We nemen ons lichaam en onze behoeften weer bewust waar.

 Malende gedachten komen tot rust en de ziel ervaart ruimte voor ontwikkeling.

​ Ons lichaam is het klankbord van ons leven

 Zijn we met onszelf en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we vrij en creatief vormgeven

 aan ons leven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen.

 Dat is de basis voor ontspannen zien-, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier

 kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

 Wanneer we onderhevig zijn aan stress en disharmonie, zijn we vatbaar voor ziektes. Dit

 beïnvloedt onze levenskwaliteit waardoor we ons gespannen en moe kunnen voelen. Het

 ontbreekt ons dan aan levensenergie en enthousiasme.

 Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring

 van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

 De Klankmassage:

 Na een kort voorgesprek neemt u plaats op de behandeltafel. Bij een klankmassage blijven de

 kleren aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.

 Ik zet Klankschalen rond- en op uw lichaam.

 Door zacht aanslaan komen de  Klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en

 als trilling voelbaar.  Deze trilling vormt de Klankmassage.

 

 Een Klankmassage duurt ca. 60 minuten.

 Na afloop is er gelegenheid om over de ervaringen te praten.

 Voorgesprek, Klankmassage en nagesprek duren samen zo'n anderhalf uur.​

 

​ Werkingsprincipe:

 De werking van de Peter Hess®-klankmethoden is gebaseerd op natuurkundige wetten.

 Wie een steentje in het water laat vallen, ziet hoe er golfjes ontstaan die zich door het water

 verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal.

 

 Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook

 voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun veelheid aan frequenties en zachte trillingen zorgen

 de klanken voor harmonie in alle cellen.

 

 Een klankmassage heeft een positieve invloed op Lichaam, Ziel en Geest.

 Lees meer .....

Mogelijkheden:

bottom of page