top of page

Toepassingsgebieden

Bij professionele toepassing Peter Hess-klankmethoden is het belangrijk dat de klankmasseur een passende beroepsopleiding genoten heeft. De methode wordt nog steeds ontwikkeld en onderbouwd in samenwerking met professionals uit verschillende beroepsgroepen.

Privégebruik:

Hierbij staan ontspanning en welbevinden op de voorgrond. Het gaat daarbij om een klankmassage in de vrienden- en familiekring.

Welness en cosmetica:

Innerlijke kalmte, zelfbewustzijn en gezondheid bepalen in wezen de uitstraling van mensen.
Klankmassage bevordert welbevinden en schoonheid die van binnenuit komt.

Pedagogiek:

In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen spelenderwijs in om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en de sfeer in de groep te verbeteren. Uit diverse projecten van professor Erler blijkt dat dit stress onder kinderen verkleint en ziekte onder medewerkers terugdringt.

 

Massage-, ergo- en fysiotherapie:

Gekwalificeerde vakkrachten kunnen klankmassage gericht inzetten bij lichamelijke klachten. Het gaat vaak om de bewuste waarneming van blokkades door de cliënt. Klank bevordert de zachte oplossing van zulke blokkades en vaak ontstaat er meer duidelijkheid over hetgeen tot de symptomen heeft geleid. De meeste patiënten ervaren de klankmassage als zeer prettig.

Geneeskunde:

Professionals zetten klankschalen met name in vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en diverse geneeskundige behandelingen ondersteunen. Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult.

Psychotherapie:

In dit vakgebied blijkt dat de klankmassage methode, cliënten in korte tijd helpt diep te kunnen ontspannen. Dat heeft een gunstige uitwerking op het therapeutische proces.

 

Verpleging en verzorging:

In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging maakt men gebruik van de werking van klankschalen bij het ondersteunen van verzorgende handelingen of het bevorderen van de ontwikkeling.

 

Specialisaties

Voor het werk met dementerenden zijn speciale klankmethoden ontwikkeld. Dat geldt ook voor zwangerschap en stervensbegeleiding. Een bijzondere toepassing is de inzet van klankschalen bij mensen die last hebben van oorsuizen (tinnitus). Ook hier is de ontspannende werking van klank een belangrijke werkzame factor.

bottom of page