top of page

Volgens de methode van Peter Hess

Oeroude kennis

De Peter Hess-klankmassage is een ontspanningsmethode waaraan oeroude kennis over de invloed van klanken ten grondslag ligt. Deze kennis werd al ca. 5000 jaren geleden in de Ayurveda* toegepast en sluit uitstekend aan bij de behoeften van de westerse mens.


Peter Hess, pedagoog en ingenieur in de technische natuurwetenschappen, houdt zich sinds 30 jaar bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn vele klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij zijn succesvolle klankmassage. Deze is in de loop der jaren steeds verder verbeterd, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek.Zijn klankmethoden worden al in 23 landen ingezet, zowel privé als door professionals.

 

Ayurveda behoort tot de traditionele geneeskunde van India. Dit hindoe-gezondheidssysteem is zo’n drieduizend jaar geleden ontstaan in het gebied van de Nijl en Eufraat. Deze eeuwenoude kennis wordt veelal gecombineerd met moderne technologie en kwaliteitscontrole.
De belangrijkste denkbeelden van de Ayurveda zijn vooral het beschouwen van de mens als één geheel, zonder scheiding van lichamelijke, psychische en emotionele eigenschappen, alsmede de elementen lucht, water en vuur. Het uitgangspunt is dan ook evenwicht; lichaam en geest moeten in evenwicht zijn tot elkaar en met de omgeving.
Ayurveda (ayur=leven; veda=kennis) richt zich vooral op chronische aandoeningen door verstoring van het evenwicht en de daardoor ontstane lichamelijke en geestelijke klachten, zodat een werkelijke genezing, herstel van het natuurlijk evenwicht, plaatsvindt.

 

Jouw lichaam is ook jouw klankbord

De Peter Hess-klankmethode is in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces. De ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘luisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

Jouw lichaam is ook het klankbord van jouw leven. Zijn we met onszelf en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we vrij en creatief vormgeven aan ons leven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

Wanneer we onderhevig zijn aan stress en disharmonie, zijn we vatbaar voor ziektes. Dit beïnvloedt onze levenskwaliteit waardoor we ons gespannen en moe kunnen voelen. Het ontbreekt ons dan aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

 

Kenmerken en effecten van de Peter Hess-klankmassage:

  • de schalen staan op en om het geklede lichaam en worden zacht aangeslagen

  • klank en trillingen brengen een diepe ontspanning teweeg en helpen stress af te bouwen

  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn, de creativiteit en scheppingskracht

  • versterking van het zelf herstellend vermogen

  • ondersteunt en verbetert de lichaamswaarneming

  • toename van inzicht en levensvreugde

 

Werkingsprincipe

De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er golfjes die zich over het hele water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal.

Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 80% uit water bestaat.
Met hun rijkdom aan frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de waarneming en de werking van klank.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verwachting met betrekking tot het eigen leven, de vorm van de dag, persoonlijke ervaringen, kennis, muziekbegrip, de bereidheid om klankervaring op te doen,  persoonlijke voorkeuren. Iedere klankmassage is daardoor uniek. De reacties daarop kunnen dus ook heel uiteenlopend zijn.

 

De Peter Hess klankmassage in de praktijk

Na een kort voorgesprek neemt de cliënt gekleed plaats op de massagetafel. Bij een klankmassage blijven de kleren aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best. Kleding met knoopjes en glitters, sieraden en riemen verstoren de werking van de klankschalen.
De klankmasseur zet klankschalen rond en op het lichaam. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de “massage”.
De vaak malende gedachten komen tot rust.

Een klankmassage duurt 40 tot 50 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over de ervaringen te praten

 

Denk bij een bezoek aan het volgende:
Draag makkelijk zittende kleding
Geen strakke riemen en/of sieraden
Geen overmatig gebruik maken van parfum of andere luchtjes
Tijdens massage mobiele telefoon UIT
Eventuele zwangerschap, allergieën en/of lichamelijke klachten melden.

bottom of page