top of page

Studio voor Klankontspanning

Leo Plugge - Klankwerker

     Klankmassage zou voor jou kunnen betekenen:

 • Een nieuwe ervaring opdoen

 • Tot rust komen

 • Volledig ontspannen 

 • Een gevoel van geborgenheid ervaren 

 • Zekerheid ervaren

 • Vreugde voelen

 • Gezonde energie opbouwen

 •  Innerlijke harmonie herstellen

 •  Vrij van angst worden

 • Dansend door het leven gaan

Kenmerken van de Klankmassage:

 • Een methode die lichaam en ziel aanspreekt

 • Bewerkstelligt een diepe ontspanning

 • Sterkt het oorspronkelijk vertrouwen van de mens

 • Vergemakkelijkt het ‘loslaten’ zowel lichamelijk als mentaal

 • Draagt bij aan gezondheidsbevordering: harmonisering, regeneratie en vitalisering

 • Ondersteunt en verbetert de lichaamswaarneming

 • Helpt onbenutte hulpbronnen activeren

 • Sterkt zelfbewustzijn, creativiteit en motivatie

18-3-2018 10-43-40_edited.jpg

De Peter Hess®-klankmethoden worden voortdurend verdiept en ontwikkeld in samen-

  werking met professionals en wetenschappers.

  De methode Peter Hess® sluit aan bij de visie van de integratieve geneeskunde (IG). Deze

  richt zich op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden.

  Binnen IG wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend

  en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel. (…) IG is een

  wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is.

  (K.M. Bongers, I.A. von Rosenstiel, VieCurie Medisch Centrum Venlo, in

  het TIG-artikel- jaarboek 2009).​

  De hoofdkenmerken van een Peter Hess® - klankmassage zijn:

 • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken

 • positieve beïnvloeding van het bewustzijn

 • groei van de creativiteit

 • versterking van het herstellend vermogen

 • toename van inzicht en levensvreugde

  Het lichaam als klankbord:

  De Peter Hess®-klankmethode is in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces. De

  ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het

  menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

 

  Ons lichaam is het klankbord van ons leven. Zijn we met onszelf en onze omgeving in

  harmonie, dan kunnen we ons leven vrij en creatief vormgeven. Zo ervaren we meer

  zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en

  waarnemen.

  Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

​​

  Wanneer we uit balans zijn, bijvoorbeeld door stress, zijn we vatbaar voor ziektes.

  We kunnen ons gespannen en moe kunnen voelen als het ons ontbreekt aan levensenergie

  en enthousiasme.

  Dit alles kan leiden tot emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping,

  ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling.

​​

  Toepassingsgebieden van de Peter Hess®-klankmethoden:

  De Peter Hess®-klankmassage wordt wereldwijd in vele landen toegepast. Dat het hier om

  een buitengewone methode gaat, blijkt wel uit het feit dat deze therapie inmiddels in

  diverse beroepsgroepen wordt gebruikt.

 

  Onze opleiding is geaccrediteerd door CRKBO, KTNO, VBAG, NVST, LVNG en BATC.

  Bij professionele toepassing van de Peter Hess®-klankmethoden is het belangrijk dat de

  klankmasseur een passende beroepsopleiding genoten heeft. Het is voor klankmasseurs   

  net zo belangrijk om vakmatige competenties te ontwikkelen als om de methode te leren. 

​​

  Wellness en cosmetica:

  Innerlijke kalmte, zelfbewustzijn en gezondheid bepalen in wezen de uitstraling van

  mensen.

  Klankmassage bevordert het welbevinden en de schoonheid die van binnenuit komt.

  Pedagogiek:
  In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen in om de ontwikkeling van kinderen
  te bevorderen en de sfeer in de groep te verbeteren. Uit diverse projecten van professor
  Erler blijkt dat dit stress onder kinderen verkleint en ziekte onder medewerkers
  terugdringt.

  Massage-, ergo- en fysiotherapie, logopedie:
  Gekwalificeerde vakmensen zetten de klankmassage gericht in bij lichamelijke klachten.
  Het gaat vaak om de bewuste waarneming van blokkades door de cliënt.
  Klank bevordert de zachte oplossing van zulke blokkades en vaak ontstaat er meer
  duidelijkheid over hetgeen tot de symptomen heeft geleid.

  De meeste patiënten ervaren de klankmassage als zeer prettig. In twee (Duitstalige)
  filmpjes ziet u logopedisten die de Peter Hess-klankmethoden inzetten.

  Geneeskunde:
  Professionals gebruiken klankschalen met name vanwege de ontspannende werking van
  klank. Dit kan pijn verzachten en diverse geneeskundige behandelingen ondersteunen.
  Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult.
 
 De leider van een kliniek in Westfalen(D) vertelt waarom hij en zijn medewerkers zo positief
 zijn over de inzet van de Peter Hess®-klankmethoden. En ook in een psychiatrische kliniek
 zetten artsen en andere medewerkers deze klankmethoden in.

  
​  Psychotherapie:
  In dit vakgebied vormt de klankmassage een methode die cliënten helpt om in korte tijd
  diep te ontspannen. Dat heeft een gunstige invloed op het therapeutisch proces.

​  Verpleging en verzorging:
  In ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging blijkt de werking van klankschalen een
  welkome ondersteuning bij verzorgende handelingen en dagbesteding.
 
​  Specialisaties:
  Voor het werk met dementerenden zijn speciale klankmethoden ontwikkeld. Dat geldt ook
  voor zwangerschap en yoga. Een bijzondere toepassing is de inzet van klankschalen bij
  mensen die last hebben van oorsuizen (tinnitus).
 
  Ook hier is de ontspannende werking van klank een belangrijke werkzame factor.
 

bottom of page