top of page

Roos Reading

Tijdens een reading ontstaat er een contact op wezens niveau.

De reader leest wat jij als wezen laat zien en benoemt dit in de vorm van

kleuren, symbolen en impressies.

Zo krijg je informatie over de actuele stand van zaken en de diepere

achtergrond van ontwikkelingen.

Iedere reading is ook een healing, het helpt je om de fijnere energiestromen in je lichaam in harmonie te brengen en de oorspronkelijke heelheid in jezelf te ervaren. Het contact op wezen niveau is helend, je krijgt een hartengroet naar wie je werkelijk bent en hoe jij je leven aan het leven bent. Een reading heeft daarom vaak een diepere werking, ook onbewust kan er veel in gang gezet worden waardoor de effecten nog lang merkbaar zijn.

 

De Roos reading:

Tijdens een Roos reading wordt je energie gelezen met behulp van het symbool van een roos.

De verschillende delen van de roos geven informatie over belangrijke aspecten van je bestaan:

  • Wortels - je verankering in de realiteit, hoe je op aarde staat en waar je je voeding en inspiratie vandaan haalt.

  • Stengel - je levenshouding en dragend vermogen

  • Bloem - je mogelijkheden tot ontplooiing

  • Zon - jou innerlijke bron, je Wezenskern

  • De roos als geheel: de essentie van je actuele situatie.

bottom of page