top of page

Roosreading + Klankmassage

Tijdens de Roosreading onderzoeken we samen wat jou momenteel zoal bezig lijkt te houden. Vervolgens bespreken we de uitkomst van de reading om hieruit een thema te achterhalen.

 

Dit thema is het startpunt van de klankmassage.

Klankschalen:

‘Hun klank brengt innerlijke klaarheid en maakt het mogelijk om

de overgang van klank naar stilte waar te nemen’

Reading

Tijdens een reading ontstaat er een contact op wezensniveau. De reader leest wat jij als wezen laat zien en benoemt dit in de vorm van kleuren, symbolen en impressies. Zo krijg je informatie over de actuele stand van zaken en de diepere achtergrond van ontwikkelingen.

Iedere reading is ook een Healing, het helpt je om de fijnere energiestromen in je lichaan in harmonie te brengen en de oorspronkelijke heelheid in jezelf te ervaren. Het contact op wezensniveau is helend, je krijgt een Hartegroet naar wie je werkelijk bent en hoe jij je leven aan het leven bent. Een reading heeft daarom vaak een diepere werking, ook onbewust kan er veel in gang gezet worden waardoor de effecten nog lang merkbaar zijn.

 

De Roosreading

Tijdens een Roosreading wordt je energie gelezen met behulp van het symbool van

een roos.

De verschillende delen van de roos geven informatie over belangrijke aspecten van

je bestaan:

  • Wortels: je verankering in de realiteit, hoe je op aarde staat en waar je je voeding en                            inspiratie vandaan haalt.

  • Stengel: je levenshouding en dragend vermogen

  • Bloem: je mogelijkheden tot ontplooiing

  • Zon: jouw innerlijke bron, je Wezenskern

  • De roos als geheel: de essentie van je actuele situatie.

2016-12-20 21_13_45-Rode Roos - Google zoeken.jpg
6-3-2019 20-04-57.jpg

Een ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

 

Ons lichaam is het klankbord van ons leven.

Zijn we met onszelf- en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we vrij en creatief vormgeven aan ons leven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

 

Wanneer we onderhevig zijn aan stress en disharmonie, zijn we vatbaar voor ziektes. Dit beïnvloedt onze levenskwaliteit waardoor we ons gespannen en moe kunnen voelen. Het ontbreekt ons dan aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

Een klankmassage heeft een positieve invloed op lichaam, geest en ziel. Het regelmatig ‘ondergaan’ van een klankmassage, bijvoorbeeld wekelijks levert een aanzienlijke bijdrage aan een evenwichtige en stabiele levenshouding.

 

Bij een Klankmassage neem je gekleed plaats op de behandel- tafel, de kleren blijven aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best. Kleding met knoopjes en glitters, sieraden en riemen verstoren de werking van de klankschalen.

De klankschalen komen op en rond het lichaam te staan. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage.

 

Tijdschema: Een Roosreading duurt in de regel 20..25 minuten en een klankmassage duurt 40 tot 50 minuten.

Na afloop is er gelegenheid om over de ervaringen te praten indien je daar behoefte aan hebt.

bottom of page