top of page

Aurareading + Klankmassage

Tijdens de Aurareading onderzoeken we samen wat jou momenteel zoal bezig lijkt te houden. Vervolgens bespreken we de uitkomst van de reading om hieruit een thema te achterhalen.

 

Dit thema is het startpunt van de klankmassage.

Aura Reading

Tijdens een reading ontstaat er een contact op wezens niveau. De reader leest wat jij

als wezen laat zien en benoemt dit in de vorm van kleuren, symbolen en impressies.

 

Zo krijg je informatie over de actuele stand van zaken en de diepere achtergrond van

ontwikkelingen.

Iedere reading is ook een Healing, het helpt je om de fijnere energiestromen in je lichaam

in harmonie te brengen en de oorspronkelijke heelheid in jezelf te ervaren.

Het contact op wezens niveau is helend, je krijgt een hartengroet naar wie je werkelijk

bent en hoe jij je leven aan het leven bent.

Een reading heeft daarom vaak een diepere werking, ook onbewust kan er veel in gang

gezet worden waardoor de effecten nog lang merkbaar zijn.

Het energieveld rondom de mens:

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie.

Deze subtiele materie, die door aura lezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid. Over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.

 

De Aura Reading:

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie. Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat.

 

De ziele-energie van elk mens is uniek. Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft.

Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

 

Hoewel 'bewustwording' het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf. Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes. Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen.

 

Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura. 

2016-12-28 22_02_24-TW_Auras09_280.jpg (280×500).jpg
6-3-2019 20-04-57.jpg

De ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn. Ons lichaam is het klankbord van ons leven. Zijn we met onszelf- en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we vrij en creatief vormgeven aan ons leven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

 

Wanneer we onderhevig zijn aan stress en disharmonie, zijn we vatbaar voor ziektes. Dit beïnvloedt onze levenskwaliteit waardoor we ons gespannen en moe kunnen voelen. Het ontbreekt ons dan aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling kunnen het gevolg zijn.

 

Een klankmassage heeft een positieve invloed op lichaam, geest en ziel. Het regelmatig ‘ondergaan’ van een klankmassage, bijvoorbeeld wekelijks levert een aanzienlijke bijdrage aan een evenwichtige en stabiele levenshouding.

Bij een Klankmassage neem je gekleed plaats op de behandel- tafel, de kleren blijven aan, alleen de schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best. Kleding met knoopjes en glitters, sieraden en riemen verstoren de werking van de klankschalen.

De klankschalen komen op en rond het lichaam te staan. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage.

Tijdschema: Een Roosreading duurt in de regel 20..25 minuten, een klankmassage duurt 40 tot 50 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over de ervaringen te praten indien je daar behoefte aan hebt.

bottom of page