top of page
28-8-2022 21-11-07.jpg

Een klankmassage heeft een positieve invloed  op Lichaam, Ziel en Geest​​


Klankmassage + Roosreading

Een volledige Klankmassage, voorafgegaan door een Roosreading

  • 1 uu 30 minuten
  • 65 euro
  • Pelschans

Beschrijving van de dienst

Een Reading: Tijdens een reading ontstaat er een contact op wezensniveau. De reader leest wat jij als wezen laat zien en benoemt dit in de vorm van kleuren, symbolen en impressies. Zo krijg je informatie over de actuele stand van zaken en de diepere achtergrond van ontwikkelingen. Iedere reading is ook een healing, het helpt je om de fijnere energiestromen in je lichaan in harmonie te brengen en de oorspronkelijke heelheid in jezelf te ervaren. Het contact op wezensniveau is helend, je krijgt een hartegroet naar wie je werkelijk bent en hoe jij je leven aan het leven bent. Een reading heeft daarom vaak een diepere werking, ook onbewust kan er veel in gang gezet worden waardoor de effecten nog lang merkbaar zijn. De Roosreading: Tijdens een Roosreading wordt je energie gelezen met behulp van het symbool van een roos. De verschillende delen van de roos geven informatie over belangrijke aspecten van je bestaan: • Wortels - je verankering in de realiteit, hoe je op aarde staat en waar je je voeding en inspiratie vandaan haalt. • Stengel - je levenshouding en dragend vermogen • Bloem - je mogelijkheden tot ontplooing • Zon - jou innerlijke bron, je Wezenskern • De roos als geheel: de essentie van je actuele situatie. Tijdens de Roosreading bepalen we een thema dat we vervolgens 'meenemen in de Klankmassage'.


Contactgegevens

  • Pelschans 4, 2728 GX Zoetermeer, Netherlands

    + 0031655683640

    info@leoplugge.com

bottom of page