top of page

Jaarprognose 2017

Door Sandra Jansen van Galen

Reis van het Bewustzijn

Het uitgangspunt van astrologie is het weerspiegelen van zowel de toestand in de wereld, als op het persoonlijke vlak. Welnu, deze weerspiegeling belooft voor het jaar 2017 een periode, waarin op het persoonlijke en politieke vlak, de noodzaak van veranderingen in het daglicht gesteld worden.

 

Het interessante is dat hiermee tegelijkertijd de reis door ons bewustzijn en dit Aquariustijdperk, grote stappen voorwaarts maken.

Een vloeiende samenwerking tussen de hemellichamen Saturnus in het gesternte Boogschutter en Uranus in Ram, keren met regelmaat van de astrologische klok, door het jaar 2017 terug. 

Deze vurige, planetaire samenwerking veroorzaakt niet alleen een verlangen van een stabiliteitsproces tussen de oude en nieuwe elementen. Er komen ook impulsen vrij om een gegeven lijn te volgen, waarin nieuwe veranderingen en politieke afspraken verweven worden. Het zijn de bouwstenen van de stabiliteitsfactor Saturnus in de wijsbegeerte van Boogschutter en de eigentijdse, grens doorbrekende Uranus in Ram die moeiteloos aansturen naar een vernieuwende kijk op zaken. Stem je af op de impulsen van de Ziel, welke nieuw leven inblaast waar nog stoffige restverschijnselen aanwezig zijn.

De noodzaak van vernieuwing worden ingezien en tevens vruchtbaar gemaakt!  Tijdens de maanden april t/m augustus zal dit proces zich verinnerlijken, met een adempauze in het late voorjaar.  

Als heldhaftige notenkrakers stemmen de Uranische planetaire krachten zich via een spanningsaspect af, op de vernietigende krachten van Pluto in Steenbok tijdens de maanden februari en maart. Dit, met als target, dat alles wat oud is en zichzelf heeft overleefd uit het leven te bannen. Oude verkapte regelgevingen, welke niet meer bij deze tijd en eeuw horen, dienen uit ons leven verbannen te worden. Pluto beheerst dood en wederopstanding en Uranus brengt plotselinge veranderingen teweeg. Wederom is het zeker niet uitgesloten dat er situaties aan het daglicht komen, welke lange tijd verborgen zijn gebleven. Nieuw licht op situaties wordt beschenen. De noodzaak van verandering wordt ingezien. Flexibel zijn, is van groot belang!

Dood en wederopstanding vormen een eenheid, waarin de Phoenix ook werkelijk alle ruimte opeist om deze meedogenloze Universele krachten door te zetten, zodat onze reis van het (collectief) Bewustzijn met spoed vervolgd kan worden. Er is namelijk haast om schoonheid, balans en harmonie neer te laten dalen in het gehele Universum. Hierin vormt ieder individu een onmisbare, belangrijke schakel. Wees je daar bewust van!

Aan zowel het persoonlijke, als het politieke ‘pappen en nathouden’ en situaties blussen, komt in 2017 abrupt een eind! Wij zullen merken dat er gehandeld gaat en moet worden. Uiteraard ook in je persoonlijke leven.

Persoonlijke en wereldwijd politieke zaken dienen zorgvuldig bewaakt te worden en moeten met voorzichtigheid gepaard gaan. De revolutionaire Uranus speelt namelijk een belangrijke hoofdrol en doet ook politiek Nederland belanden in een duizelingwekkende periode. Er doen zich ongelofelijke kansen voor  in de politiek die gegrepen kunnen worden. Echter, is er weinig tijd tot nadenken en laat men ook maar ergens een steekje vallen, kan dit grote nadelige consequenties hebben.
De nadruk in politiek Nederland en hierdoor voor de gehele bevolking, is gefocust op vrijheid. Onder de druk van verbintenissen en vastgeketende regels, wenst men uit te komen.

Vanaf het vroege voorjaar tot en met de maand juli 2017, vormt het planetensamenspel tussen Jupiter in Weegschaal en Neptunus in Vissen een lastige combinatie. Een grote roze wolk kan achteraf behoorlijke gevolgen veroorzaken.
Tijdens deze periode wegen beperkingen welke vanuit het dagelijkse bestaan  worden opgelegd, behoorlijk zwaar.
Wat belangrijk is dat beperkingen geaccepteerd worden en vooral de realiteit niet uit het oog verloren wordt. Overdreven zelfvertrouwen kunnen voor nadelige gevolgen zorgen, waardoor vanuit macht/machteloosheid beslissingen genomen worden. Overdreven risico’s en speculaties hierin zijn anders het gevolg.

De landelijke verkiezingen van 2017 komen zwaar onder vuur te liggen, waarin Uranus onvoorspelbare situaties toont en Den Haag een zware dobber krijgt.  Internationale mensenrechtenverdragen, het beschermen van vluchtelingen, onderdrukking en de gevolgen door politieke belemmeringen voor de Nederlandse bevolking worden blootgesteld.

Gisteren is verleden, morgen is een mysterie en vandaag is een cadeau. De kracht van 2017 is mee te bewegen, de ongelofelijke mogelijkheden van het leven en 2017 te zien, te omarmen en je beweging tegelijkertijd te richten naar dat wat komen gaat. Blik niet langer achterom en stem je af op de meester Serapis Bey!

Manifesteer en besef dat ook jij het magische vermogen bezit.

Met Liefde, Sandra

 

 

bottom of page